วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สิ่งทีนักท่องเที่ยวควรรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น

สิ่งทีนักท่องเที่ยวควรรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น


JR Rail pass ที่แยกตามเส้นทาง มีหลายเส้นทางให้เลือกดังต่อไปนี้

JR West Sanyo Area Pass สำหรับภูมิภาคด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ SANYO AREA PASS สามารถเดินทางไปยังโอซาก้า, โอโกยาม่า, ฮิโรชิม่า, ฮาคาตะ และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้กับรถไฟ NOZOMI (Series 500) และซันโย ชินคันเซ็น และรถไฟเร็วอื่นๆ

ตารางราคาค่าโดยสาร
JR West Kansai Area Pass สามารถเดินทางไป เกียวโต, โอซาก้า, โกเบ, นารา, ฮิเมจิ และเมืองอื่นๆ โดยรถไฟท้องถิ่น และยังสามารถนั่งไปสถานี ยูนิเวอร์แซล ซิติ้ ซึ่งอยู่ใกล้กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกโดยสามารถนั่งรถไฟ คันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส (HARUKA) เข้าเมืองเกียวโตได้อีกด้วย http://wonderfulpackagetravel.blogspot.com/

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

wonderful Promotion 02 OX ( ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน)

เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน สุดอลังการ
วันที่แรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
15.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ORIENT THAI AIRLINE
17.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน OX 200 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE HOTEL (KOWLOON SIDE) เทียบเท่า 4*
วันที่สอง ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์ – มาเก๊า-เวเนเชี่ยน
เช้า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน จิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม พร้อมนมัสการขอพรจากจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้า โอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) มาเก๊า.. ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย นำท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณ ของ VENATIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
บารอค ธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการ หรือสัมมนา และท่านยังสามารถ ล่องเรือ กอนโดล่า ภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAIPA HOTEL เทียบเท่า 4*
กรณีพักเวนเชียน รีสอร์ท เพิ่มท่านละ 3,000 บาท (กรณีพักไม่ตรงกับวันศุกร์และเสาร์)

วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ –ฮ่องกง- อิสระช้อปปิ้ง Avenue of Star a Symphony of Lights
เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้า ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION, หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE, ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)นำท่านช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือ Ferry ( 1 ชม. ) นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEWTON PLACE HOTEL (KOWLOON SIDE) เทียบเท่า 4*
วันที่สี่ ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
.............. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน...........
08.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ORIENT THAI AIRLINE เที่ยวบินที่ OX 203 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
18 – 21 / 25 – 28 มี.ค. 16,999.- 15,999.- 14,999.- 5,500.-
23-26 เม.ย./28 -31 พ.ค. 16,999.- 15,999.- 14,999.- 5,000.-
7-10 / 14-17 / 21-24 พ.ค. 15,999.- 14,999.- 13,999.- 4,500.-
ค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไปชั้นประหยัด – กลับกรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ( สายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ )
• ที่พัก 3 คืน โรงแรมตามระบุดังในรายการ , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและค่ารถ ตามรายการ
• อาหาร ตามรายการระบุ
• ไกด์ท้องถิ่นบริการระหว่างการเดินทาง


ค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ ,ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์มาเก๊าอัตราวันละ 10 เหรียญ/คน/วัน , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด

หมายเหตุ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้//บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ//หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น//บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ// /ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว// 15 ท่านออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ / 8-10 ท่านออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ฮ่องกง-มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 สงกรานต์

จักรี 05_OX ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา....15999...
จักรี 05_OX ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา....15999...
ราคา: 15,999 บาท

จักรี 03_OX ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ 5 วัน.....
จักรี 03_OX ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่ 5 วัน...18,999...
ราคา: 18,999 บาท

สงกรานต์ 09 (DMS)_CI ฮ่องกง-มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4...
สงกรานต์ 09 (DMS)_CI ฮ่องกง-มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน 4 วัน_11-14...
ราคา: 25,900 บาท

สงกรานต์ 03_CI ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-โอเชียนปาร์ค 4...
สงกรานต์ 03_CI ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-โอเชียนปาร์ค 4 วัน_10-13...
ราคา: 23,999 บาท
http://www.wonderfulpackage.com/tour-HongKong.html

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

แนะนำทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

ทัวร์ฮ่องกง : ตรุษจีน ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน
ราคาเริ่มที่: 20,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 15 สายการบิน EK จำนวนวัน:4 วัน
ต้อนรับปีใหม่จีน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮียงบู๋ซัว ไฮตังม่า ไต่ฮงกง ที่เมืองซัวเถา ช้อปปิ้ง ตลาดหลอวู่ หรือมาบุญครองเซินเจิ้น ชมเมืองจำลองจากทั่วทุกมุมโลก แวะฮ่องกง ไหว้ 3 วัดดัง
ดูทัวร์ฮ่องกงทั้งหมดได้ที่
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ